Продължете към съдържанието
Борд на директорите

2020 – 2021 г.

Иван Иванов

Президент

Стоян Христов
Секретар
Динчо Маринов

Елект президент

Ани Паланкалиева

Паст президент

Николай Мелин
Церемониал майстор
Стоян Станчев

Ковчежник