Продължете към съдържанието

Цели

РОТАРИ  КЛУБ  ПАНАГЮРИЩЕ

 

Целта на Ротари

Целта на Ротари е да поощрява и поддържа идеала за служба на обществото като база за достойни начинания, и по-специално да поощрява и поддържа:

Първо: Развитието на познанствата и осведомеността като възможности за служба.
Второ: Високи етични норми в деловата дейност и професиите; признаването на достойнството на всички полезни занятия като възможност да се служи на обществото.
Трето: Всеки ротарианец да прилага идеала за служба в своя личен, професионален и обществен живот.
Четвърто: Напредъкът на международното разбирателство, добрата воля и мирът чрез една световна общност на лица от деловите среди и професии, обединени от идеала да служат на обществото.

Глобален проект на РИ - EndPolio

Напълно изкореняване на болестта полиомиелит в целия свят.

5 ВАЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПОЛИОМИЕЛИТА

Изкореняването на полиомиелита би било едно от най-големите постижения в общественото здравеопазване – полиомиелитът може да
бъде втората елиминирана от света болест след едрата шарка.