Продължете към съдържанието

Проекти

We are committed to providing our customers with exceptional
servicewhile offering our employees the best training.

     В момента РК-Панагюрище се състои от 32 члена и развива активна дейност в полза на обществото, което се изразява в различни направления.

За ротарианската 2020/2021 г. нашите основни проекти са:

 – Превенция на диабета за децата от всички училища в община Панагюрище и община Стрелча.

 – Превенция на заболявания на простатата за мъже над 50 години

 – Подпомагане на даровити деца

 – Проекти в областта на здравеопазването – дарения на апаратура за местното отделение на Бърза помощ.

Ето накратко развитието на нашите проекти във времето:

2000 – 2001 г.
 Възстановителна и ремонтна дейност на културни забележителности в гр. Панагюрище – ремонт на покрива на църквата „Св. Георги”.
2001 – 2002 г.
  Опазване на нашите деца –“Не на дрогата”;
    Екология.
    Традиционно подпомагане на децата от дом „Павел Бобеков”.
2002 -2003 г.
 Организиране на творчески срещи и изложби за популяризирането на възможностите за културен туризъм в Панагюрище;
  Организиране на конкурс за изработване на паметни знаци на входовете на гр. Панагюрище, както и финансовото му осигуряване.
2003 – 2004 г.
   Изграждане на първия паметен знак край входно-изходен път Панагюрище – Пазарджик;
    Международен младежки обмен с РК гр. Линкълн, щат Небраска (САЩ);
2004 -2005 г.
   Набиране на средства по програмата „Полио плюс” и ваксиниране на децата от дом „Павел Бобеков” родени преди 1991 г.
   Организиране на конкурс за изработване на паметник на първия-ротарианец българин Събо Николов, както и неговото финансово обезпечаване.
2005 -2006 г.
    Участие в кампанията за набирането на средства и материали за възстановяването на параклиса „Св. Богородица”;
   Програма „Борба с неграмотността”.
2006 – 2007 г.
    130 години от Априлската епопея – финансово обезпечаване на паметника на Райна Княгиня.
2007 – 2008 г.
     Изграждане на втория паметен знак край входно-изходен път Панагюрище – София;
  Организиране на конкурс за изграждане на чешма пред Минералната баня в гр. Панагюрище – програмата „За чиста вода”.
2008 – 2009 г.
   Изграждане на чешмата пред Минералната баня в гр. Панагюрище.
   Партньорство с клубове за съвместни проекти:
     Изложба на графиня Ан Дьо Колбер-Христофоров, Париж, Франция, съвместно с Ротари клуб София;
    Организиране на национален маратон „Обиколка на язовир Батак”, съвместно с Ротари клубовете Пазарджик и Велинград.
   Създаване на първине Интеракт и Ротаракт клубове в Панагюрище.
2009 – 2010 г.
Проект и реализация на – „Изграждане на чешма за нуждите на населението пред Централната баня“
2010 – 2011 г.
Закупуването на специализиран автомобил за нуждите на Детски център „Дъга“
2011 – 2012 г.
Официални чествания на 10- годишнината от клуба.
Моите умения
Национална ротарианска кръгла маса „Опознай себе си, прегърни човечеството“  под егидата на ДГ Анелия Дошева.
Моите умения
Републикански конкурс за есета – „Опознай себе се – прегърни човечеството“.
2012 – 2013 г.
Набиране на средства и закупуванета на мобилен кувьоз за нуждите на Общинска  болница „Събо Николов“ 78%
Съвместен проект с РК Пирдоп – „Откриване паметника на загиналите българи в Охридското езеро през 2009 г.“ Посещение на гр. Охрид.
2013 – 2014 г
Набиране на средства за изграждането на скейборд площадка за нуждите на децата от Панагюрище.
2014 – 2015 г.
Продължаване набирането на средства за изграждането на скейборд площадка за нуждите на децата от Панагюрище.
2015 – 2016 г.
Закупуване на компютри за нуждите но Обединен Детски Комплекс – Панагюрище.
2016 – 2017 г.
Проект за превенция на диабет при децата в община Панагюрище.
2017 – 2018 г.
Продължаване на проекта за превенция на диабет при децата в община Панагюрище.
Изследване на простатата при мъжете над 50 г. в община Панагюрище.
2018 – 2019 г.
Продължаване на Проекта за превенция на диабет при децата в община Панагюрище.
Продължаване на Изследването на простатата при мъжете над 50 г. в община Панагюрище
Дарение на РК Панагюрище на Историческия музей – фототипно издание на Четириевангелието на цар Иван Александър
2019 - 2020 г.
 Превенция на диабета за децата от всички училища в община Панагюрище и община Стрелча.
Доставка на преносими компютри за училищата в гр. Панагюрище за дистанционно обучение във връзка с пандемията от Ковид 19
2020 - 2021
Закупуване на преносим електрокардиограф, пулсомери, маски и др. консумативи за нуждите "Бърза помощ" гр. Панагюрище