Начало За Ротари Цели Новини Контакти

 

Четиристранният тест

Това ли е истината?
   
Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
   
Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства?
   
Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?
   
   
 

 

 

Целта на Ротари


Целта на Ротари е да поощрява и поддържа идеала за служба на обществото като база за достойни начинания, и по-специално да поощрява и поддържа:

Първо: Развитието на познанствата и осведомеността като възможности за служба.
Второ: Високи етични норми в деловата дейност и професиите; признаването на достойнството на всички полезни занятия като възможност да се служи на обществото.
Трето: Всеки ротарианец да прилага идеала за служба в своя личен, професионален и обществен живот.
Четвърто: Напредъкът на международното разбирателство, добрата воля и мирът чрез една световна общност на лица от деловите среди и професии, обединени от идеала да служат на обществото.

 

 

 

 
© 2009 All rights reserved.