Колелото на Ротари

Колело е символ на Ротари от най-ранните дни от съществуването на организацията. Първият дизайн е направен от Chicago Rotarian Montague Bear, гравьор, който нарисува обикновено колело с комби, с няколко линии, за да покаже прах и движение. Идеята е била с цел да се илюстрира „Цивилизацията и движението“.